2016-10-02
კობა გელაშვილი

დაპროგრამების საფუძვლები - C++

სასწავლო მასალები

დაპროგრამების საფუძვლების ერთსემესტრიანი კურსი, მომზადებულია წმინდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის (SANGU) კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში. კვირაში 1 ლექცია + 1 ლაბ + 1 პრაქტიკული, ორიენტირებული პრაქტიკული დაპროგრამების ჩვევების განვითარებაზე. ლაბორატორიულ მეცადინეობებში გამოიყენება რამდენიმე განსხვავებული კომპილერი. არსებითადაა გამოყენებული პროფესორების: ირინა ხუციშვილის და კობა გელაშვილის „დაპროგრამების საფუძვლების“ ელექტრონული სახელმძღვანელოს მასალები.

ლექცია
ლაბ./პრაქტ.