2017-01-17
კობა გელაშვილი

ეფექტური თანამედროვე C++

სასწავლო

ერთსემესტრიანი კურსი ფორმატით: კვირაში 1 ლექცია + 1 ლაბ. მომზადებულია სკოტ მაიერსის (Scott Meyers) ცნობილი წიგნის „ეფექტური თანამედროვე C++” მიხედვით და მიზნად ისახავს C++ ენის ამჟამინდელი სტანდარტის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლის გაშუქებას. გამოყენებულია სხვა წყაროებიც,

ლექცია